top of page

איכות

שביעות רצון הלקוחות היא השיקול המניע הקובע את מדיניות האיכות של חברתנו. העיקרון הוא גמישות מול ציפיות הלקוח לשביעות רצונו המלאה. אנו מחויבים להשגת רמת שביעות רצון לקוחות מיטבית תחת שמירה על הוראות החקיקה. הארגון מכוון את המאמצים האישיים והחברתיים לאבטחת איכות על מנת לייצר ערך תחרותי עבור המוצרים והשירותים שאנו מספקים.

 

 

כל העסק והפעילות שלנו מתנהלים באופן הוגן, מהימן ותואם את החוקים בישראל ומחוצה לה, כמו גם את הכללים המקובלים בעולם להתנהלות עסקית תקינה. חובה זו משפיעה על כל העובדים; כל אחד מהם מחויב לפעול באופן סביר ביושרה ובכנות כלפי כל הצדדים המעורבים, בין אם הם לקוחות, ספקים או אחרים.

הארגון משקיע במשאבים הדרושים להשגת מטרות מדיניות האיכות שלו. ההשקעה נוגעת לאיכות החומרים והרכיבים, כמו גם ליעילות תהליכי השירות, ההתקנה והתחזוקה. פיתוח מתמשך של משאבי אנוש וסביבת עבודה יצרנית המבטיחה תנאים בטוחים, בריאים ונעימים להניע יצירתיות ולשפר את התפוקה תוך מניעת סכסוכים או אפליה הם תחום אחר של השקעה.

אנו תומכים בעובדינו בהרחבת כישוריהם, יכולותיהם ומומחיותם המקצועית. ניסיון רב, השכלה והכשרה ספציפית הם חלק ממאמצי החברה להשיג מצוינות ושיפור מתמיד. אלה חלים על מנהלי ועובדי החברה כאחד והם תקפים ברמה האישית והארגונית.

כל מנהל בחברה אחראי על:

  • הדרכת כל עובד במחלקה הנמצא באחריותו, תוך הדגשת חשיבות האיכות והמצוינות.

  • הפעלת צעדים לשיפור באזורים שבפיקוחו.

  • יישום מדיניות האיכות שלנו.

  • הקמת והגשמת יעדי המחלקה.

האחריות של כל עובד בחברה הינה:

  • לבצע את עבודתו במצוינות וללמוד מטעויות. 

  • להיות מודע להבנת הציפיות של הלקוחות, בין אם פנימיים ובין אם חיצוניים, ולחתור למימושן.

  • לדווח על כל חריגה בזמן אמת.

  • ליזום תהליכים חדשניים המגבירים את יעילות תהליך העבודה.

  • להקפיד על כל החוקים והתקנות.

  • לשמור על סביבת עבודה מסודרת, נעימה ובטוחה בכל הפעולות.

העובדים מוזמנים לדווח על כל אי התאמה על מנת לסייע בהפחתת הגורמים המובילים לטעויות אנושיות אפשריות.

עובדינו מוסמכים לתקני IPC610 ו- IPC620 וכל חברתנו מוסמכת לתקני ISO 9001: 2015 ו- AS 9100 D.

החל מ 2023 החברה מוסמכת גם לתקן 13485 ISO.

אנו מאמינים כי יישום שיטת הניהול היעילה שלנו, המסתמכת על תהליכים שקופים המאפשרים מניעה, מדידה ובקרה, בשילוב עם נטילת אחריות אישית, מביאים למוצרים ושירותים איכותיים. אבני היסוד של השיטה שלנו הם הערכים האנושיים שלנו המשלבים מקצועיות פרטנית ושיתופית, מצוינות, חדשנות ולמידה מתמשכת.

iso 2016 heb.jpg
Screenshot_1.jpg
Screenshot_5.jpg

Quality Equipment

Pull Testers

Pull testers.jpg
Pull testers2.jpg

Network Analyzer 50 GHz

Network Analyzer 50 GHz.png

Cable Test Machine

Cable test machine.jpg

Manufacturing Equipment 

PICO Processing Tool

PICO processing tool.png

Automatic

Cutting & Stripping

Automatic cutting & Stripping.png

Automatic Stripping

Automatic Stripping.png

Automatic Crimping

Automatic crimping.jpg
bottom of page